Våra metoder

Våran implementerings modell är designad för att hjälpa dig få igång Odoo i eran verksamhet på så kort tid som möjligt.

Våran modell låter dig lösa alla affärs problem en åt gången. Vi håller också tröskeln för problem så låg som möjligt vid implementering. Detta tillåter våra kunder att ta del av fördelarna snabbare och ger en påtaglig retur på investeringen tidigare i projektet.

Kontakta oss

Innan du börjar!

Även om det låter simpelt bör du inte undvika dessa frågor.

Varför implementerar du ett nytt system.

Låt oss (eller en annan expert) hjälpa dig identifiera riktiga och realistiska affärs mål. Att byta system betyder att du ändrar hur saker görs i ditt företag, och förändring är svårt - få hjälp!

Är alla "on board"

Att byta systemet kommer påverka rollerna och ansvaren som alla har. Är alla anställda medvetna och på denna idé? Det finns 3 lika viktiga delar i varje förändrings projekt - Personerna, processen och technologin. Om en av delarna får för mycket uppmärksamhet måste frågan ställas om vad som fattas i dem andra 2 delarna.

Allt är viktigt men allt måste inte göras nu

Varje projekt har en "att göra lista". Identifiera sakerna som måste göras men som kan vänta och dem sakerna som måste göras på direkten.

Kolla framåt

Arbeta fort, lös problem en åt gången.

Undvik "the big bang"

Se till att försöka gå live tidigt och med mindre funktioner. Lös problem en eller två åt gången och va beredd på att implementera i faser. Undvik frestelsen att lösa alla problemen innan du väljer att gå live med förändringen!

Gruppen är en del av projektet.

Sätt ihop en grupp som ska ta hand om och se till att allt går rätt ihop, dela ut roller och va medveten om att saker kan förändras längs vägen. För att påbörja projektet måste inte all information va känd utan allt kommer med tiden. Lägg inte för mycket tid på denna fas.

Förändring, Förändring, Förändring

System implementeringar kommer förändras medans du lär dig mer om vad systemet kan göra, vad du behöver samt möjligheter som uppstår vilket gör att projektet kommer förändras. Därför bör du inte försöka svara på alla frågor i början av projektet då vissa frågor kommer försvinna och nya frågor kommer komma fram.

Vår projektmodell - optimerad och anpassbar

Vi har infört affärs systemet i 100-tals företag under dem senaste 20 åren. Våran modell är därmed optimerad för att ditt projekt ska bli en succé.

Börja med kunden - ta reda på vad dem behöver och ge det till dem.

Läs mer

Förbättra din process en app i taget

Använd Odoo som modell för att förbättra eran arbets process. Fråga oss - hur skulle Odoo lösa detta problem direkt från installation?

När vi sedan har grunden gör Odoo det lättare att automatisera och anpassa ditt system för att möte era unika krav.

Läs mer

Fortsatt utveckling, spridning och integrering

Vi vill se till att Odoo fortsätter att fungera effektivt och tillförlitligt till en så liten kostnad som möjligt.

Ta fördel av våran CI och CD verktygslåda samt vår underhålls service och inkluderade fixade priser vid uppgraderingar.

Läs mer

Låt oss vissa dig Odoo och erat riktiga potential med ditt företag