Att välja "rätt" ERP
Del 1 - Kostnad, kostnad, kostnad och ansträngning
16 maj, 2017 av
Att välja "rätt" ERP
Linserv AB, Stephen Schmidt

Behovet av att automatisera, digitalisera eller till och med eliminera interna och externa processer är förmodligen större än någonsin under de senaste 10 åren. Kunder, anställda och affärspartners vill ha och förväntar sig effektiva affärsinteraktioner. ERP-system - integrerade programvaror som kombinerar alla dina affärsprocesser - är det logiska svaret.

Men ERP-system är notoriskt dyra och svåra att implementera! I många fall är det ofta inte förrän långt efter att projektet är klart, ibland flera år senare, som de verkliga fördelarna realiseras.

Men det har hänt mycket med ERP under de senaste 10-15 åren. Nya produkter och företag har dykt upp, stora spelare har försvunnit, ny teknik har öppnat möjligheter som IoT och Open Source har blivit en utmanare och en källa för företagsmarknaden av "kärnverksamhetslösningar" (tänk Netflix, Spotify och Amazon).

Så om kraven är högre än någonsin förr, om valmöjligheterna är bättre...

  • Hur väljer du rätt ERP-system?

  • Är det verkligen möjligt att få konkreta fördelar från första början?

  • Vad ska du leta efter i en implementeringspartner?

Här följer några rekommendationer och riktlinjer för god praxis, baserat på mer än 25 års erfarenhet som köpare, projektledare, CIO, offer för och utvecklare av ERP-system och hantering av affärsförändringar i samband med ERP!

Detta är den första artikeln i en serie med fyra delar.

Odoo image and text block

FYRA NYCKELURVALSKRITERIER 

Del 1 - KOSTNAD, KOSTNAD, KOSTNAD och ANSTRÄNGNING

Hur dyrt blir det?

Part 2 - EASY, EASY, EASY and FLEXIBLE

Enkel installation, enkel bruk, enkel uppdateringar och lätt att anpassar

Part 3 - GETTING CONNECTED

Alltid lika härligt når allt fungera tillsammans

Part 4 - VALUE NOW not LATER

Vinst och fördelar från första början.


 

KOSTNAD, KOSTNAD, KOSTNAD och ANSTRÄNGNING

Det finns 4 kostnadsdrivare för varje erp-implementering

Affärsregel #1 - köp billigt, sälj dyrt 


Licenser  Några av de stora ERP-leverantörerna kommer att berätta för dig - "välj inte ett system baserat på licenskostnaden!".

Du betalar licenser varje år i förväg och så länge du har systemet, förmodligen 8-10 år. Så priset är viktig faktor.

Kom ihåg att licenser finansierar utveckling. Så se till att du får massor av det och snabbt! Inte bara buggfixar - ny funktionalitet, innovation. Fråga din potentiella leverantör "vad kommer i nästa utgåva?" - Kontrollera sedan vad som är nytt och vad är en "förbättring" eller fix.

Inget nytt på gång? Vad betalar du för?

Open Source erbjuder mer ny utveckling till lägre kostnad än någon proprietär lösning på marknaden idag.

Enligt min erfarenhet är ODOO förmodligen det bästa värdeförslaget baserat på innovation och utveckling per enhet av licenskostnad.
Odoo text and image block
Odoo image and text block

Med lite hjälp från mina vänner

Expertresurser   Du kommer att behöva experthjälp vid olika tillfällen under projektet. Förmodligen tre typer av expertis. Experter inom affärsprocesser (inklusive förändringsprocess), lösningsexperter som känner till produkten inifrån och ut, och programmerare eller tekniker.

Värdet kommer först från ett lägre timpris, men också från två andra faktorer.
Vändningstid. Försök att bedöma hur snabbt de kan lösa ditt problem, installera en ny modul eller app, leverera en projektfas eller ge ett konkret förslag till ett företagsbehov. En kombination av fast pris och fortlöpande betalningar är vanligtvis bäst.

Frihet att byta leverantör! Konkurrensen håller leverantörerna fokuserade på dina behov. Se till att du kan hitta andra leverantörer om du behöver.
 
Open Source-partners är nästan alltid vinnare inom områdena lösnings- och programmerings-"expertis". Försök hitta en som har personer i laget med "verklig affärsexpertis och erfarenhet". Kombinationen kommer sänka dina kostnader och din ledtid.

Om du verkligen vill sätta en leverantör på prov - fråga dem hur lång tid det tar att ge dig ett testsystem. Då får du en bättre inblick i deras "vändningstid".

Integration är nyckeln!

Modifikationer och gränssnitt   Även de mest framgångsrika implementeringarna av ERP inkluderar ändringar och gränssnitt till andra system både inom och utanför företagsnätverket. Nästan alla företag är beroende av en eller flera specialapplikationer utanför sitt ERP för en viss viktig aspekt av sin verksamhet. 

Bankgränssnitt, anslutningar till fraktsystem, en webbshop eller hemsida, specialiserad design eller produktionssystem, ECM eller kvalitetssystem. Dessa specialiserade applikationer är avgörande för många företag och behöver i sin tur tillhandahålla och/eller erhålla data från företagets ERP.

Att få dina system och processer att spela tillsammans snyggt över flera plattformar och applikationer kommer att kosta pengar. Detta är var ett flexibelt system med öppna standarder och omfattande och flexibla API:er är en avgörande faktor för ditt projekt.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Att göra grovjobbet själv

Internt arbete och resurser  Alltför ofta underskattar företag det interna arbetet som krävs för att implementera ett nytt ERP. 

ERP är inte en slags "magisk kula" som löser alla processproblem. En väl vald ERP-lösning kommer att ge dig verktygen för att automatisera, effektivisera och ändra på trasiga affärsprocesser. Men för att göra det effektivt måste företagen i allmänhet

  • Acceptera att vissa processer måste ändras,

  • Anpassa några processer för att få ut det mesta möjliga av systemet,

  • Eliminera några processer och jobb,

  • Jobba på att standardisera masterdata (kund, leverantörsprodukt etc).

Dessa aktiviteter är svåra och farliga att outsourca. Eftersom nya systemimplementeringar endast sker ibland i de flesta företag finns det en stor risk att denna del av arbetet och kostnaden underskattas. 

Men de goda nyheterna är - arbetet som de anställda gör när man implementerar ett nytt system har i sig många fördelar genom processförbättringar och formgivning av lösningen till specifika affärsbehov.

Eftersom ODOO har öppen källkod och så många användningsfall i en sådan mångfald av företag, både stora och små, är det förmodligen det enklaste systemet du någonsin kommer att implementera!

 


Vad är ett ERP-system?

ERP-SYSTEM integrerar FLERA affärsPROCESSer till ett enda SYSTEM Så att ALLA affärsFUNKTIONER OCH PROCESSER KAN DELA SAMMA DATA OCH INFORMATION.

En enda databas och ett enda system

som stöder alla dina affärsprocesser och ger möjlighet att länka dina processer på ett logiskt sätt. Det är inte den enda mjukvaran du behöver för att driva ditt företag, men det är kärnan i hela din transaktionsaffärsprocess. CAD/CAM-system, produktionskontroll, receptkalkylatorer, designverktyg beror ofta på ERP som en ingångskälla eller en mottagare av digital utgång.


Ett datasystem i realtid

som hanterar affärstransaktioner som skapas och delas av (alla) anställda när de interagerar med affärsprocesser. Ett ERP samlar data både automatiskt (maskininmatning) och manuellt (mänsklig inmatning), och skapar, lagrar och presenterar relationsdata som gör det möjligt för människor och maskiner att reagera på grundval av det datat.


Varför behöver du ett?

OM DU SPenderar FÖR MYCKET TID på att gå igenom PAPPER OCH olika SYSTEM, OM DU REPLIkERAR information regelbundet, ELLER SEr olika RAPPORTER MED SAMMA DATA BEHÖVER du antagligen ett ERP!

Integrerar dina processer

Moderna ERP-system som implementeras korrekt stödjer (och tvingar) olika funktioner och processer för att samarbeta. Att dela gemensam information och att arbeta på ett samordnat sätt. En datakälla förändrar affärsprocesser.


Konverterar information till handling

Affärsprocesser drivs av instruktioner och information. Effektiva ERP-system strukturerar data, minskar motstridiga uppgifter, eliminerar replikering och identifierar åtgärdspunkter. Ett bra ERP hjälper medarbetare och chefer att bestämma och agera - och identifierar potentiella processkonflikter när någon inte agerar!


Automatiserar processer

ERP-system är en hörnsten för processautomatisering och digitalisering.

Att välja "rätt" ERP
Linserv AB, Stephen Schmidt
16 maj, 2017
Share this post
Arkiv