Behöver ditt företag ECM?

Tämj innehållsmonstret med Enterprise Content Management

De flesta företag börjar titta på Enterprise Content Management när de börjar inse att informationen är företagets guldgruva. Sedan kommer nästa steg när ett företag börjar förstå hur mycket pengar och tid som används för att flytta, lagra och komma åt dokument utan att verkligen få det sanna värdet av processen. Det är då som någon säger - varför kan Google hitta ett dokument på internet medan vi inte kan hitta våra egna dokument?

Här är 6 frågor som hjälper dig att bestämma om det är dags att börja titta på ECM för ditt företag.

1. Har du för mycket papper (fysiskt eller som bilagor) som rör sig runt ditt kontor och saktar ner processer?

2. Finns det bara en person på ditt kontor som "vet" där de viktigaste dokumenten och filerna hålls?

3. Är dokumentversioner och godkännanden viktiga i ditt kund- och leverantörsförhållande?

4. Finns det krav på lagstadgad efterlevnad på dokument i din näringsliv?

5. "Stannar" processer eftersom någon inte har sett eller undertecknat ett visst dokument? 


Om du känner igen dessa problem i ditt företag hittar du förmodligen de lösningar som du behöver i ett ECM som Alfresco. Detta ECM är Open Source som är flexibelt och mer kostnadseffektivt än någon annan kommersiell produkt på marknaden. Kontakta oss om du vill ha en demo eller hjälp att utvärdera kostnaden och fördelarna med att implementera ECM.


Få ett nytt perspektiv

Låt Alfresco frigöra kraften i dina dokument och information

Contact us