Linservnätverk är inte infekterade
Wanna-cry cryptolocker
18 maj, 2017 av
Linservnätverk är inte infekterade
Linserv AB, Stephen Schmidt

Världens största cyberattack hittills har infekterat minst 300 000 datorer i mer än 150 länder.

Denna malware sprider via e-post med en teknik kallad "social engineering".

Alla Linserv-servrar övervakas noggrant och skyddas från attack. Alla Linservs "skyddade" servrar har DR (Disaster Recovery Strategies) på plats. Vi kommer successivt att kontakta enskilda kunder med "oskyddade" servrar.

Ingen skadlig kod eller ransomware på har upptäckts eller rapporterats på slutanvändarklienter (PC) i Linservs nätverk. De flesta Linserv-klienter har effektiva backup- och DR-återhämtningsstrategier.

Vi rekommenderar starkt att våra kunder:

  • Inte öppnar bilagor från okända e-postmottagare

  • Alla Linserv-stödda klienter ska ha kryptolocker-antivirus installerat - kontakta din supporttekniker på Linserv om du är osäker - som vanligt är det ingen avgift för råd och information om ditt system (endast för Linservs kunder).

  • Undviker onödig användning av Windows-servrar och -klienter.

  • Ser till att filbackup och DR-strategi är på plats. Kontakta Linservs supporttekniker om du är osäker. 

Vänligen följ den här länken till ytterligare information från Panda Antivirus 

Linservnätverk är inte infekterade
Linserv AB, Stephen Schmidt
18 maj, 2017
Share this post
Arkiv